Z nášho vydavateľstva

Naše vydavateľstvo je zamerané na vydávanie kníh s kresťanskou tématikou. Snažíme sa vyberať hodnotných autorov, ktorí žili svätým životom a sprostredkovali Božie svetlo mnohým dušiam. Ponúkame vám jedinečné diela od Márie Valtorty – Evanjelium, ako mi bolo odhalené. Viac na www.mariavaltorta.sk Ďalej v našej edícii olivovnik.sk vyšli Hriešnikov sprievodca, Slnečnica.

Pripravujeme: Mária Valtorta – Lekcie o Pavlovom liste Rimanom, Mária Valtorta – Poznámky z roku 1943.